TIEDOTE 28.4.2022

28.4.2022

TIEDOTE 28.4.2022

 YHTEENVETO vuosikokouksesta sekä tiedote hallituksen kokouksesta 27.4.2022

1.       Käsiteltiin toimintakertomus vuodelta 2021. Esille tulleet asiat:

-          Pyydettiin tarkistamaan  kaupungin vuokrasopimuksesta joutuuko yhdistys maksamaan kaupungin omistamaa tienpätkän hoitoa ryhmäpuutarhantiestä. Riku tarkistaa.

-          Teiden kunnossapito sai talvelta kiitosta.

2.       Käsiteltiin vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus. Esille tulleet asiat:

-          Nostettiin esille suuret jätekulut.  Keskusteltiin että jokainen voisi kiinnittää tarkemmin huomiota mökillä omien jätteiden lajitteluun, jotta ei tarvitsisi maksaa sekajätteen tyhjennyksestä niin suuria summia.

-          Jätteiden lajitteluohjeet päivitetään nettisivuille.

3.       Käsiteltiin hallituksen ehdotus vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta. Esille tulleet asiat / lisäykset:

-          Ehdotettiin harrastustoimintaan lisäykseksi betanquen ja mölkyn yhteispelaaminen yhteisillä alueilla yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Lisätään tämä toimintasuunnitelmaan.  Mietitään yhdessä hyvä paikka missä näitä pelejä voisi yhdessä pelata. Ehdotettiin ranta aluetta, tenniskenttää, lentopallokenttää, lettulan ”taka” nurmialuetta)

-          Ehdotettiin että  Löylylää saisi käyttää Lokakuun loppuun asti kantoveden voimin . Ehdotus ei saanut vastaväitteitä joten muutetaan tämä kohta toimintasuunnitelmaan. Huomioitava että löylylä tulee myös siivota kantovedellä.

-          Lisätään toimintasuunnitelmaan harrastusosioon Rantajooga, joka jatkaa tänäkin vuonna toimintaa ja jonne toivottiin osallistujia, mukaan mahtuu kaiken tasoisesti joogaajat!

-          Aumaryhmä päivittää auman ohjeistusta ja vanha tiimi jatkaa toimintaansa. Muistutettiin että aumaan VAIN pilkkottua puutarhajätettä.

-          Aumaohjeistus sekä Jätekukon jätteiden lajitteluopas jaetaan mökkeihin yhdessä kesätiedotteen mukana.


4.       Päätettiin liittymis,- jäsen ja muiden säännöissä mainittujen maksujen suuruudesta.

-          Ehdotettiin että saunanpesun korvausmaksu lasketaan 50e. Äänestettiin saunapesun korvausmaksusta 50e tai 75e. Käsiäänestyksellä 75e voitti. Perusteluna suurelle korotukselle on se että mahdollisimman moni hoitaisi pesuvuoron joko itse tai hommaa tekijän jolle joko maksaa tai vaihtaa pesuvuoroja päikseen toisen kanssa.

-          Puheenvuoro venepaikkamaksusta. Käsiäänestettiin venepaikkamaksun puolesta hinnaston mukaisesti. Perusteluna venepaikkamaksulle annettiin se, että nyt siellä on veneitä, jotka on jonkun mutta joita ei ole vuosiin käytetty ja nyt ne lahoaa siellä paikalla. Toivotaan että maksulla saadaan ihmiset huolehtimaan omista veneistään, ja viemään ne pois kun niitä ei enää tarvitse.

-          Veneet on merkattava Toukokuun loppuun, tai ne viedään pois yhdistyksen toimesta (nostaa jälleen jätekuluja)

-          Muita eriäviä mielipiteitä ei hinnastoehdotukseen vuosikokouksessa tullut


5.       Käsiteltiin talousarvioesitys vuodelle 2022.

-          Eriäviä ehdotuksia esitykselle ei annettu joten talousarvioesitys hyväksyttiin.

-          Hallitus valtuutti Reijon tilaamaan Onnelaan ilmalämpöpumppu asennuksen kanssa.

6.       Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2022 ehdotettiin Riku Nyyssöstä. Riku Nyyssönen valittiin puheenjohtajaksi.


7.       Hallitus vuodelle 2022:

Varsinaisista jäsenistä käytiin erovuoroisten tilalla äänestys. Äänestyksen jälkeen hallitus muodostui seuraavista henkilöistä:

Riku Nyyssönen, puheenjohtaja

Reijo Liikka, taloudenhoitaja

Jouni Miettinen, varapuheenjohtaja

Nina Pitkänen, varsinainen jäsen, sihteeri

Sanni Kettunen, varsinainen jäsen

Antti Nurmi, varsinainen jäsen

Tiina Ynnilä, varsinainen jäsen

Matti Vänninen, varsinainen jäsen

Risto Pennanen, 1.varajäsen

Nanna Mononen, 2.varajäsen

Aila Ripatti, 3.varajäsen


8.       Toiminnantarkastajiksi valittiin kaudelle 2022  Paavo Kaitokari ja Pertti Sormunen. Varatoiminnan tarkastajaksi Jari Kirjonen ja Helena Tuomainen


9.       LAITURIN UUSINTA


-          Vuosikokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen ehdotus uudesta laiturista (Sannilla tästä power point esitys; Pro laitureiden tarjous 13 230e ). 

-          Kustannusarvio kokonaisuudessa n. 15 000e. Rahoitetaan ylimääräisellä erillisellä  maksulla 2 erässä (Max yhteissumma 97e). Ensimmäinen 50e suuruinen maksu tulee kevätlaskutuksen yhteydessä jäsenille maksuun.

-          Laiturin uusimisesta ei esitetty eriäviä mielipiteitä.

Keskusteltiin yhteisesti laiturin uusinnasta seuraavaa:

-        Sulien vesien aikaan kannattaa purkaa vanha. Jouni ottaa vetovastuun vanhan purusta. Kirjosen Jarilla oli ideoita tähän myös . Tarvittaessa tilataan purkuapuja mahdollisesti Sakky:lta (Mannisen Sirpa voi kysyä hintoja)

-        Tuotiin esille vesistön eliöiden ja kasvien suojelu laituriprojektissa. Tämän kaupunki varmasti huomio kun myöntää/ ei myönnä laiturille toimenpidelupaa.

-        Sanni Kettunen hoitaa asiaa hallituksen puolesta eteenpäin Pro laitureiden kanssa. Pro Laiturit ovat luvanneet laiturille noin 1kk toimitusajan. Käyvät tekemässä rannassa vielä katselmuksen ennen toimittamista.  

-        Rantaa ei tarvitse ruopata uutta laituria varten.

-        Vanhalle  laiturille jossa vedenottoputki (jää paikoilleen) tulee rakentaa uusi tukevampi kaide. Lisätään työ talkootyölistaan.

-        Riku hoitaa laiturista toimenpide/ käyttöluvan kaupungin rakennusvalvonnasta, ja kun se on saatu Pro laiturit toimittavat laiturin.


10.   HOITOTYÖSOPIMUSUUDISTUS

Sanni Kettunen esitteli uuden hoitotyösopimusmallin (power Point esitys löytyy tämän tiedotteen lopusta tiedostona) Tässä keskeisimmät kohdat:

-        Talkootyö velvoite kaudelle 2022 10 tuntia mökkikauden aikana

-        Mökkiläisen kanssa voidaan tehdä hoitotyösopimus, jolloin hoitotyösopimuksen tehnyt henkilö huolehtii erikseen sovitusta vastuualueestaan tai työstä

-        Hoitotyösopimuksen tekijä sitoutuu huolehtimaan vastuualueestaan/työstään koko mökkikauden ajan

-        Hoitotyösopimus täytetään mökki kohtaisesti, joka kauden alussa tehdään uusi sopimus. Jos saman hoitoalueen haluaa useampi mökkiläinen, voidaan arpoa/sopia kuka alueen ottaa hoitaakseen, jotta saadaan tasapuolisesti välillä muillekkin eri alueita (Ainoana jatkuvana sopimuksena on Aumatiimi, jonne tarvittaessa saa ottaa lisäihmisiä avuksi,  sekä ruohon leikkaus Oittisilla)

-        Mökkiläisen ei tarvitse täten sitoutua talkoopäiviin, vaan voi huolehtia omasta vastuualueestaan/työstään oman aikataulunsa mukaisesti

-        Hallitus hyväksyy hoitotyösopimukset ENNEN hoitotöiden aloitusta ko. alueella. Kauden päättyessä hallitus hyväksyy sopimukset alueen katselmuksessa.

-        Yksi päivä  jolloin hoitotyösopimuksia tehdään, ei kesken kauden ripotellen  tai ennen kautta! Sopimukset tehdään kauden alussa AVAJAISTALKOISSA 14.5.2022 KLO 10-12.00  Onnelassa. Mikäli olet estynyt tulemasta paikan päälle, ja tiedät haluavasi jonkin alueen hoitotyösopimuslistasta, ota yhteyttä Sanni Kettuseen. Yhteystiedot alla. 

-        Hoitotyösopimuksista on oma erillinen lista, mikä on laadittu edellisten vuosien pohjalta. Täsmätöitä hyväksytään myös kuten ennekin mutta näistä tulee sopia etukäteen.

-        Hoitotyöalue valitaan/merkitään aluekarttaan sopimusta tehdessä. Hallituksen hoitotyösopimusvastaavat henkilöt käyvät läpi alueen ja sopimuksen sisällön (Sanni Kettunen ja Risto Pennanen)

-        Tunnit kirjataan sopimukseen tehtyjen tuntien mukaisesti. Myös sen takia että nähdään onko jokin alue / työ esim liian iso yhdelle mökille.

-        Hallituksessa hoitotyösopimuksista vastuuhenkilönä toimii Sanni Kettunen ja Risto Pennanen. Sanni antaa mielellään lisätietoja jos heräsi kysymyksiä. (puh: 044 0506325, laita ennen soittoa viesti, niin sanni soittaa takaisin, koska hän tekee kolmivuorotyötä ja voi nukkua tai olla töissä)

11.   TALKOOT

-        Jatkossa talkoisiin ilmoittaudutaan klo  10-10.30 Onnelan pihassa talkootyövastaavalle.

-        Talkoovastaava henkilö (huomioliivillä varustettu)  jakaa kullekin talkoolaiselle haluamansa talkootyön , joka löytyy sillä kertaa talkootyölistalta ja antaa samalla RUOKAKORTIN, jolla saa klo 12 talkooruuan.

-        Ruokakortin idea on, että keittiötiimi saa ennakkoon tiedon montako talkoolaista tulee syömään ja että talkootöihin tulee ilmoittautua ja saada ennaltasovittu työ (eikä niin että jokainen puuhastelee omiaan mökillään  jonka jälkeen tullaan syömään talkoolaisille tarkoitettu ruoka)

-        Kauden avajaistalkoita vietetään LA 14.5 klo 10.00 alkaen

-        Talkoiden aikana Onnelassa ennakkomyynnissä myös kaudelle saunakortteja klo 12-13. Saunakortteja saa myös saunailtoina ostettua lämmittäjältä normaaliin tapaan.

12.   KAUDEN AVAUS

-        Kausi avataan siis La 14.5. Silloin aukaistaan lampivesiverkosto ja lämmitetään kauden ensimmäinen yhteissauna. Sauna on kaudella 2022 avoinna kaikille. Myös mökkiläisten vieraille kertamaksuna.

-        Saunan lämmitys - ja pesulistat nähtävillä  onnelan ilmoitustaululla sekä saunalla.

-        Löylylää voi myös varata 14.5.2022 alkaen (max 2h kerralla, uutta vuoroa ei voi varata ennenkun edellinen on käytetty. Saunavuorojen välissä 15min tuuletusaika.

 

13.   RAKENNUSLUVAT

-        Hallitus käsittelee rakennuslupahakemukset kuten tähänkin asti. Käsittelemme rakennuslupia VAIN HALLITUKSEN KOKOUKSISSA, eli n. 1 kerran kuukaudessa. Pyydämme huomioimaan tämän omissa aikataulutuksissa.

-        Rakennuslupia voi laittaa hallitukselle sähköpostitse tai poistopilttuun postilaatikkoon.


14.   Muut  vuosikokokouksessa esille tulleet asiat

-        Talousarviossa olevasta Ilmalämpöpumpun hankinnasta Onnelaan keskusteltiin.

-        Valkoposkihanhista keskusteltiin. Kuulemma pikkusaaressa Joutsenia, jotka varmasti estävät hanhien tulemisen rantaa. Hanhet ovat kuitenkin rauhoitettuja ja niille ei saa tehdä mitään.

-        Virallinen hallituksen tiedotuskanava on Onnelan ilmoitustaulu sekä yhdistyksen nettisivut_ kolmisopenryhmapuutarha.yhdistysavain.fi

-         Facebookissa on mökkiyhteisöä varten oma ryhmä @kolmisoppilaiset, mutta se ei ole virallinen hallituksen tiedotuskanava, eikä hallituksen yhteydenottokanava. Tiedotteet jaetaan toki myös facebookiin ja saatetaan kiireellistä talkooapua aika ajoin huudella mutta muuten pidetään  ryhmä yhteisön kuvien jakopaikkana sekä jaetaan tietoa ja taitoa ja kysytään rohkeasti apua ja vinkkejä 😊

-        Hallitukseen saa yhteyden sähköpostitse: kolmisoppi@dnainternet.net  tai kirjeitse (poistopilttuussa on hallituksen postilaatikko, jota tyhjennetään säännöllisesti kauden aikana)

 PIAN NÄHDÄÄN!

-        Hallitus