Hoitotyösopimus

Jokaisen mökkiläisen tulee tehdä hoitotyösopimus hoidettavasta alueesta ja tehtävistä mitä toimikauden aikana ottaa tehtäväkseen. Hoitosopimuksen kautta mökkiläinen voi tehdä jäsenelle velvoitettuja talkootöitä itsenäisesti. Hallitus hyväksyy tehdyt hoitosopimukset ennen sopimuksen voimaanastumista.