Aumaohjeistus

Kolmisopen ryhmäpuutarhan aumatiedote 2022

 

Puutarhajäte hyötykäyttöön

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jokainen huolehtii oman mökin ja puutarhan kasviperäisten jätteiden, ruokajätteiden ja käymäläjätteiden kompostoinnista omassa kompostissa. Aumaan ei siksi saa tuoda ruoantähteitä. Ne käsitellään erillisessä umpikompostorissa.

Ruohonleikkuusta syntyvä silppu sekä haravointijäte kannattaa kerätä talteen ja käyttää pensaiden, kukkapenkkien ja viljelysten aluskatteena. Valtaosa puutarhan biojätteestä voidaan siis hyödyntää omalla tontilla.

Pensasaitojen oksat ja leikkuujäte viedään saunarantaan poltettavaksi juhannuskokossa.

Sormea paksummat puut kerätään auma-alueelle ja niistä tehdään haketta.

Ohuet risut kootaan auma-alueen perällä olevaan energiapuukasaan.

Aumaan viedään ainoastaan pieneksi pilkottu vihersilppu. Myös talkoissa kerätty haravointi- ja kasvisjäte on pilkottava ennen aumaan tuontia.

Mikäli et halua kierrättää ja pilkkoa puutarhajätettä omalla tontillasi, se tulee viedä Kuopion jätekeskuksen vastaanottopisteeseen (Kaatopaikantie 316, 70800 Kuopio). Risuja sekä haravointi- ja puutarhajätettä otetaan veloituksetta vastaan 24/7 niille varatuilla alueilla. Samoin vieraslajeille ja pilaantuville omenille on omat keräysastiat.

 

Ohjeet auman käyttäjille

Kuopion kaupungin ympäristötarkastaja valvoo ja tarkastaa vuosittain auman kuntoa. Kaupunki sallii puutarhajätteen keruun ja säilytyksen alueellemme vain, jos noudatamme alla esitettyjä käyttö- ja lajitteluohjeita.

·       pilko puutarhajäte noin 10 cm mittaisiksi paloiksi

·       levitä vihersilppu auman päälle

·       sekoita noin yksi sankollinen multaa silpun joukkoon

·       ripottele pinnalle pieni määrä haketta

Aumaan ei saa tuoda

·     aitapensaiden oksia – ne kuuluvat juhannuskokkoon

·     risuja – ne viedään energiajätteeksi tai haketukseen

·     isoja ruohopaakkuja – ne käytetään oman tontin maisemointiin

·     elintarvikejätettä – ne kompostoidaan omassa umpikompostorissa.

·     vieraslajeja – mm. lupiini, kurtturuusu, jättipalsami, isokierto, jotka kerätään jätesäkkeihin ison jätekatoksen viereen

Aumatiimi huolehtii auman kastelusta ja lannoituksesta sekä auma-alueen siisteydestä. Aumaa tasoitetaan niin, että siihen on helppo tuoda uutta ainesta. Kun noin metrin korkeus on saavutettu, auma suljetaan ja viereen avataan uusi. Syntynyttä multaa käytetään ensisijaisesti auman peitemultana, mutta se soveltuu myös maanparannusaineeksi omalla tontilla. Alue suljetaan syksyllä toimintakauden loputtua ja avataan taas keväällä.

Ei suinkaan ole tarkoitus, että aumatiimi pilkkoo aumaan tuodut liian pitkät kasvit. Jokainen huolehtii itse siitä, että aumaan viedään vain pilkottuja kasveja ja ainoastaan sinne sopivaa ainesta.

Haketukseen menevät paksut puut

·       Sopivaa puuainesta ovat sormenpaksuiset tai jopa käsivarren paksuiset rangat ja käsittelemätön lehtipuu

·       Parasta on tuore ja mahdollisimman suora puuaines, lehtiä ei tarvitse poistaa

 

Haketukseen ei saa laittaa:

·       Orapihlajan oksia, eikä muitakaan piikkipensaita

·       Turvetta, haravointijätettä, roskia, heinävartisia kasveja

Energiapuu

Energiapuuksi sopii lähes kaikki tonteilta tai hoitoalueilta kerätty käsittelemätön luonnon puuaines.

 

Energiajätteeksi ei saa laittaa:

·       Orapihlajan oksia

·       Turvetta, haravointijätettä, roskia, heinävartisia kasveja

 

Aitapensaat juhannuskokkoon

Pensasaitojen leikkuujäte, myös orapihlaja, viedään saunarantaan ja poltetaan juhannuskokossa.

 

Kasviaineksen hallittu kompostointi aumassa tuottaa arvokasta multaa. Säästämme jätteiden käsittelykustannuksissa samalla kun jokaisen oma puutarha ja kasvimaa kukoistavat!

Nämä puutarhajätteen lajittelu- ja käsittelyohjeet löytyvät myös yhdistyksen kotisivuilta.

Voimme opastaa uusia asukkaita puutarhajätteen lajittelussa ja kierrätyksessä. Ota rohkeasti yhteyttä meihin!

                                                                           Hyvää kesää toivottaen aumaryhmäläiset

                                                                           Raili, Tilli 10; Hannu & Terttu, Vihannes