Rakentaminen

Rakentaminen Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueella

Alueen voimassa oleva asemakaava on vahvistettu 9.6.1978. Asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 40 kem2 / palsta (päärakennus 35 kem2, varasto 5 kem2). Onni- Vihannes- ja Hedelmäsoppeen on laadittu 25.6.1991 täydentävä rakentamis- ja suunnitteluohje, mikä mahdollistaa enimmillään 42,5 kem2 rakennusoikeuden. Kerrosalaan lasketaan rakennusten pohjapinta-alat rakennusten ulkomittojen mukaan niistä tiloista, joiden huonekorkeus on vähintään 1600 mm.

Mökkeihin ei saa rakentaa sauna- suihku- eikä wc-tiloja. Mökkipalstat ovat niin pieniä, ettei jätevesiä voi niillä käsitellä ilman naapureille ja Kolmisopenlammelle aiheutuvaa haittaa.

Rakennustarkastaja on ohjeistanut v. 2013, että palstoille saa rakentaa katoksia enimmillään 20 m2.

Rakennukset ja rakennelmat (katokset) on sijoitettava vähintään neljän metrin päähän naapuripalstan rakennuksista ja vähintään metrin päähän naapuripalstan rajasta.

Rakennusten (päärakennus ja varasto) kattokaltevuus on oltava yhtenäinen. Katemateriaali on vapaa, katteen väri tulee olla tumman sävyinen. Rakennusten ja rakennelmien tulee olla puupintaisia.

Katuraja-aidat on oltava pensasaitoja. Palstojen väliaidat voivat olla naapureiden yhteisellä sopimuksella puurakenteisia, korkeus enintään 1,6 metriä.

Palstojen ulkopuolinen rakentaminen ja varastointi ovat kiellettyjä.

Palstan päärakennuksen rakentaminen tai laajentaminen sekä poikkeaminen näistä säännöksistä edellyttävät rakennusluvan. Rakennuslupahakemuksen allekirjoittajana tulee olla yhdistyksen edustaja, esim. puheenjohtaja. Kaikkiin rakennustoimenpiteisiin tarvitaan kuitenkin yhdistyksen hallituksen lupa. Hallitus voi myöntää luvan enintään 10 kem2 suuruisen varastorakennuksen rakentamiseen, edellyttäen että palstan enimmäisrakennusoikeus ei ylity.

Palstan vuokraaja vastaa siitä, että rakennukset ja rakennelmat ovat ohjeiden mukaiset, eikä palstan ulkopuolella ole palstaa palvelevaa varastointia.

2018 alkaen hallituksen myöntämien rakennuslupien haltijan on järjestettävä loppukatselmus rakennuksen valmistuttua. Katselmuksessa mukana ovat rakennusluvan haltija ja hallituksen jäsen ja siinä käydään läpi, onko rakennus rakennettu myönnetyn rakennusluvan mukaisesti.