TIEDOTE HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 26.5.2021


1.       Käsiteltiin tulleet HOITOTYÖSOPIMUKSET. Tarkennusta vaativat tai hylätyt hoitosopimukset ilmoitetaan. Jos ei mitään kuulu hoitotyösopimus on hyväksytty. Muistutus että myös vanhoista hoitotyöalueista täytyy tehdä sopimus, jotta saadaan taulukoitua kaikki hoitotyösopimukset ja pysytään perillä kuka hoitaa mitäkin aluetta.

2.       LEIKKIPUISTO: Leikkipuisto projekti etenee asteittain, koska alueella on rahaa vieviä uudistuksia niin paljon. Leikkipuistoon nyt aluksi tilataan hiekkaa ja turvahiekka jolla täytetään kuopat. Uusi kiipeilykehä on tilattu, ja sen asennus tehdään joko talkoovoimin tai tilatulla työvoimalla. Päätetään asia sitten kun kehä tulee ja nähdään, minkälaisen työvoiman se vaatisi.

3.       ISON SAUNAN TERASSIN LAAJENNUS tapahtuu leventämällä alaporrasta, ja rakentamalla liuskan esteettömän pääsyn takaamiseksi. Rakennusporukka on löytynyt, ja työt aloitetaan talkoissa 19.6.2021. Terassin rakennusporukkaan kaivataan muutamia talkoolaisia avuksi.

4.       HANHIA ei ole nyt näkynyt rannalla. Jäädään seuraamaan tilannetta, ja reagoidaan sen mukaan.

5.       LAITURIN UUSIMINEN JA RANTA ALUEEN PARANTAMINEN: Nina Pitkänen ja Sanni Kettunen hallituksesta kokoaa suunnittelutiimin. Tehdään suunnitelmat ranta-alueen parantamiseksi ja kerätään toiveita uudesta laiturista. Laiturifirman edustaja tulee katsomaan sitten tilanteen paikan päällä, ja antamaan tarjouksen ja suunnitelman meidän jäsenien toiveiden perusteella. Ranta-alueen parantaminen tehdään talkootyövoimin jos siihen löytyy tekijöitä.

6.       HINNASTO esitys tulee vuosikokoukseen hyväksyttäväksi sellaisenaan. Mahdollisia muutoksia tehdään sitten kokouksessa jos sille nähdään tarvetta.

7.       Seuraavat talkoot on 19.6.2021. Keittiötiimi hoitaa sinne ruoka ja kahvitarjoilun. Talkootyölista tulee onnelan seinälle ja hallitus ottaa mielellään vastaan ajatuksia, mitä töitä talkootyölistalle voisi laittaa.

8.       PALOKUNTA tulee kesän aikana tekemään alueeseen tutustumisen ja mahdollisen harjoituksen. Jotta alue olisi tuttu mahdollisessa oikeassa tilanteessa.

9.       LUKKOJEN UUSINTA projekti toteutetaan Kesäkuun alussa.