Vesijohtoverkosto

Ryhmäpuutarha alueen vesijohtoverkosto huolletaan talkootiimin voimin. Ryhmäpuutarhayhdistys vastaa vesijohtoverkosta palstan reunalla olevaan vesipylvään palstakohtaiseen päähanaan asti. Tästä eteenpäin kukin palstalainen vastaa oman palstansa vesijärjestelmien huoltamisesta.

Koska vesijohtoverkoston huoltotoimet vaativat liikkumista ryhmäpuutarha-alueen alueella ja palstojen reunoilla ja väleillä, on palstalaisten huolehdittava, ettei niillä ole kulkua haittaavia esteitä, kuten tavaroita tai kasvillisuutta.

Palstoille johdettava vesiverkoston vesi tulee läheisestä kolmisopen lammesta ja ei ole näin juomakelpoista.

Juomakelpoista vettä on saatavissa Onnelan mutkasta saatavasta hanasta. 

Vesijohtoverkoston avaaminen keväällä. 

Verkoston avaaminen keväällä tapahtuu mahdollisimman aikaisin, kun jäätymisen vaaraa ei enää ole. Tarkka aikataulu määräytyy vuosittain säiden ja talkootiimin ajankäyttömahdollisuuksien mukaan.

1. Tarkkaile sääolosuhteita ja ryhdy alla oleviin toimenpiteisiin heti kun yöpakkaset hellittävät ja routa alkaa sulaa.

2. Varmista, että palstasi päähana on kiinni.

3. Voit halutessasi kytkeä palstallesi menevän vesiletkun päähanaan jo ennen veden aukaisua, kunhan varmistat, että palstan vesijohdot ja niihin liittyvät laitteet ovat toimintakunnossa, eivätkä voi vahingoittua vaikka päähanaasi jouduttaisiin aukaisemaan. Huomaa myös aluksi veden mukana tulevan ilman vaikutus. Kaikki palstan vesijohdot ja niihin liittyvät laitteet päähanasta alkaen ovat kunkin palstalaisen omalla vastuulla.

4. Huolehdi, etteivät liitosletkusi, kasvillisuus, tavarat tai muut esteet haittaa huoltohenkilöiden liikkumista palstojen välillä vesijohtoverkoston alueella.

5. Ilmoita havaitsemistasi vuodoista ja vaurioista välittömästi hallitukselle.

6. Pidä palstasi päähana kesäkaudella aina suljettuna, kun palstallasi ei ole ketään paikalla. Tällöin ei pääse syntymään suuria vahinkoja letkuvuodoista tai muiden vesilaitteiden vaurioitumisesta.

Vesijohtoverkoston sulkeminen syksyllä.

Verkoston sulkeminen ja tyhjennys jäätymisen estämiseksi tapahtuu mahdollisimman myöhään loppusyksystä ennen pakkaskauden alkua. Tarkka aikataulu määräytyy vuosittain säiden ja talkootiimin ajankäyttömahdollisuuksien mukaan.

Sulkeminen toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensin (1.) suljetaan veden syöttöventtiilit, jolloin paine putkistossa alenee tai häviää kokonaan. Seuraavaksi (2.) suoritetaan verkoston tyhjennys puhaltamalla sinne paineilmaa ja päästämällä jäännösvesi ulos verkoston määrätyistä ääripisteistä. Tällöin on normaalia, että joitakin hanoja on tiimin toimesta avattu ja niistä saattaa valua vettä tai suhista paineilmaa. Älä koske hanoihin tässä vaiheessa.

1. Tarkkaile sääolosuhteita ja ryhdy alla oleviin toimenpiteisiin hyvissä ajoin ennen pakkasten oletettua tuloa.

2. Varmista, että palstasi päähana on kiinni ja pidä se suljettuna vaikka (1.) paine putkistosta olisi jo kadonnut.

3. Irrota palstallesi menevä vesiletku päähanasta.

4. Paineilmapuhalluksen (2.) aikana ei päähanoihin saa koskea. Talkootiimi availee ja sulkee hanoja tällöin tarpeensa mukaan. Muiden avuliaitakaan toimenpiteitä ei suvaita, koska ne häiritsevät verkoston järjestelmällistä tyhjentämistä. Älä siis tällöin koske hanoihin, olivat ne missä asennossa tahansa.

5. Tyhjennä ja suojaa palstallesi asentamasi johdot, letkut, säiliöt, varaajat yms. tarpeen mukaan jäätymisen estämiseksi. Kaikki palstan vesijohdot ja niihin liittyvät laitteet päähanasta alkaen ovat kunkin palstalaisen omalla vastuulla.

6. Huolehdi, etteivät liitosletkusi, kasvillisuus, tavarat tai muut esteet haittaa huoltohenkilöiden liikkumista palstoilla ja palstojenvälillä.

Vesijohtoverkoston yhteyshenkilö: Pertti Sormunen ja hallituksesta Antti Nurmi.