Talkoot

Jokainen mökkikunta on velvoitettu osallistumaan alueen talkootöihin. Yhdistys järjestää toimikaudella alueen yhteisiä talkoita noin kerran kuukaudessa. Tämän lisäksi mökkiläinen voi tehdä talkootyövelvoitteen osallistumalla erinäisiin tiimeihin, projektitöihin tai ottamalla hoidettavaksi erikseen sovitun tehtäväalueen ja tekemällä tästä erillisen hoitotyösopimuksen hallituksen kanssa. Mökkiläisen on myös mahdollisuus korvata talkootyö rahalla, mutta tätä toimintatapaa ei pääasiallisesti suositella. 

Talkootyömäärän ja mahdollisen talkootyökorvauksen päättää yhdistyksen vuosikokous. 

Kaudella 2024 talkootyövelvoite on 10h/mökki.

Talkoot alkavat talkootöiden jakotilaisuudella onnelan edustalla, jossa samalla talkooväki saa puuropassin, jolla saa talkooruuan klo 12. Jokainen joka osallistuu talkoisiin on ilmoittauduttava saadakseen puuropassin.  Samalla huolehditaan siitä että alueen yhteiset tärkeät työt tulevat tehdyksi oikeaan aikaan.