Talkoot

Jokainen mökkikunta on velvoitettu osallistumaan alueen talkootöihin. Yhdistys järjestää toimikaudella alueen yhteisiä talkoita noin kerran kuukaudessa. Tämän lisäksi mökkiläinen voi tehdä talkootyövelvoitteen osallistumalla erinäisiin tiimeihin, projektitöihin tai ottamalla hoidettavaksi erikseen sovitun tehtäväalueen ja tekemällä tästä erillisen hoitotyösopimuksen hallituksen kanssa. Mökkiläisen on myös mahdollisuus korvata talkootyö rahalla.

Talkootyömäärän ja mahdollisen talkootyökorvauksen päättää yhdistyksen vuosikokous.