Rakentamistapaohjeiden lausuntopyyntö kaupungille

5.12.2022

Saimme  liitteenä olevat rakentamistapaohjeet alueellemme kaupungilta.  Hallitus laittaa pyydetyn lausuntopynnön eteenpäin ohjeista kaupungille, mutta pyytää yhdistyksen jäseniltä kommentteja lausuntoa varten. Jättäkää kommentit yhdistyksen sähköpostiin (kolmisoppi@dnainternet.net) 10.12 mennessä, niin liitämme kommentit lausuntopyyntöömme. 

Kiitos yhteistyöstä!