LAMPIVEDEN KATKAISU OHJEISTUS JA SUUNNITELMA

27.9.2021

SYKSYN 2021 KOLMISOPEN  VEDENKATKAISUSUUNNITELMAT 

LAMPIVESI: 
- Lauantaina 2.10. viimeinen saunanlämmitys ja 
samalla päättyy myös senttisuihkun käyttö. 
- Lauantaina 2.10. noin klo 21 paine pois 
vesiverkosta ja avataan verkko tyhjenemään 
yöksi. 

- Sunnuntaina 3.10. klo 9 aloitetaan verkon 
valmistelu puhallukseen. N. klo 10 – 13 
puhalletaan verkostoa talkoolaisten toimin. 
- Klo 13 -15 varataan mökkiläisille omien 
verkkojen puhalluksille verkon 
ilmanpaineella. 

KAUPUNKIVESI JA ONNELA: 
- hana suljetaan viimeistään maanantaina 1.11. 
- Onnelan vesi suljetaan ja varaaja tyhjennetään 
sen jälkeen kun siellä ei ole varattua toimintaa. 

Pakkanen voi aikaistaa suunniteltuja toimia. 

MÖKKILÄISEN TOIMENPITEET LAMPIVEDEN KATKAISUN 
YHTEYDESSÄ

1. AUTA TYHJENNYKSESSÄ (=tontin liittymisjohdon 
tyhjennys) 

- irroita vesiletkusi valmiiksi hanasta 
- sulje erilliset hanat ja/tai irroita eriliset tonttiverkon 
liittimet tontin nurkalla 
- pakkotilanteessa suljemme tontin liittymisjohdon 
sulun vesihanatolpasta 

2. ANNA TALKOOLAISILLE KAIKKI 
MAHDOLLINEN ILMAMÄÄRÄ VERKON 
TYHJENNYKSEEN (=runkoverkon tyhjennys) 

- älä aukaise tonttihanaa turhaan, talkoolaiset hoitavat 
sen asian 
- tee oman verkon puhallukset vasta ilmoitettuna 
aikana 

3.ILMOITA MAHDOLLISISTA VIOISTA, esim. 

- ylimääräinen suhina verkossa, joka ei liity 
tyhjennykseen 
- maassa tapahtuva kuplinta, esim ojan pohjalla

Terveisin Pera S/Pinaatti 5 puh 044 595 4062