KIITOS AUMARYHMÄLÄISET

27.9.2019

Ympäristötarkastaja Päivi Kauppinen oli  arvioimassa yhdistyksen aumakompostointia. Paikalla oli myös aumaryhmän vetäjä Raili Nokso-Koivisto. Auma todettiin hyvin aloitetuksi ja oikeaoppisesti tehdyksi. Ympäristötarkastaja saattaa ensi kesänä piipahtaa silloin tällöin katsomassa aumaa.

Aumaryhmäläiset ovat perustaneet aumakompostin ja valvoneet sitä vuorotellen. Kun aumaan on tuotu siihen kuulumatonta aineista tai pilkkoamatonta jätettä, ryhmäläiset ovat joutuneet siivoamaan muiden jäljet. Mökkiläisiä on jatkuvasti opastettu kompostointiin.

Puheenjohtaja Kirpala-Suokkaan viesti: Hienoa, ryhmä on hoitanut hyvin auman perustamisen, hoidon, valvonnan ja mökkiläisten opastamisen. Tehneet kerrassaan loistavaa työtä, toivottavasti tämä jatkuu tulevaisuudessakin.

Ensimmäinen aumakompostikakku on valmis. Keväällä se käännetään siihen viereen. Kääntämisvaiheessa huomaa kuinka tärkeää on puutarhajätteen pilkkominen. Pitkät varret hankaloittavat kääntämistä.

Uusi aumakakku on aloitettu.