Kaupungin huomautus maanvuokrasopimuksen vastaisista kulkuesteistä

18.10.2021

Olemme saaneet seuraavanlaisen huomautuksen kaupungilta.'

Alla olevassa tekstissä mainitut esteet ON POISTETTAVA VÄLITTÖMÄSTI tai viimeistään 24.10.2021 mennessä sieltä missä niitä on, ja tietysti mielellään he ketkä esteet ovat rakentaneet. Hallitus antaa tarvittaessa lisätietoa. 

Ko. esteitä löytyy ainakin Hedelmätien päästä sekä Neulasen tien päästä (molemmat pilpan parkkialueelta lähtevät kulkureitit) :

"Matkalla Pilppaan havaitsin, että ryhmäpuutarha-alueen maanvuokrasopimuksen 12 
§:ssä sovittu jokamiehenoikeuteen perustuva kävellen tai polkupyörällä 
tapahtuva vapaa liikkumisoikeus on unohtunut.  Kehoitan poistamaan Pilpan tien 
läheisyyteen rakennetut kulkuesteet sopimuksen vastaisina. Myös 
yksityisaluemerkit ovat ristiriidassa vuokrasopimuksen 12 §:n kanssa, joten 
nekin tulee poistaa.  Rakenteet ja merkit tulee poistaa kuluvan lokakuun loppuun 
mennessä. 

Mikäli kävellen tai pyörällä tapahtuvasta liikenteestä on alueen 
asukkaille häiriötä tai vaaraa voi jokamiehenoikeudella liikkuvia kehoittaa 
esim. liikennemerkeillä tai muilla opasteilla ottamaan huomioon alueella 
kesäisin asuvat asukkaat esim. pyörän ajonopeudessa.

Yhteistyöterveisin:

S.Jauhiainen, Kaupunginmetsänhoitaja, Kaupunkiympäristön palvelualue "


-Hallitus-