Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen järjestyssäännöt lausunto- ja keskustelukierrokselle

21.8.2017

Hei,

Kolmisopen ryhmäpuutarhaydistyksen hallitus on aloittanut puutarha-alueen järjestyssääntöjen uudistamisen, kuten kevään 2017 vuosikokouksessa päätettiin. Nykyisin voimassa olevat järjestyssäännöt ovat osittain vanhentuneet ja sääntöjen uudistaminen on mm. sen vuoksi ajankohtaista. Järjestyssääntöjen uudistaminen on myös linjassa yhdistyksen sääntöuudistuksen kanssa.

Hallituksen tekemä alustava järjestyssääntöluonnos, on esillä täällä yhdistyksen kotisivuilla sekä Onnelan ilmoitustaululla. Luonnokseen on hyvä tutustua ja järjestyssääntöjen laatimiseen kannattaa osallistua antamalla palautetta ja kehittämisehdotuksia.

Palautetta ja kehittämisehdotuksia voi antaa kirjallisena yhdistyksen sähköpostiin tai jättää Varsalan postilaatikkoon. Muista laitaa palautteeseen nimi ja mökkiosoite. Lisäksi järjestyssääntöihin liittyvää yhteistä keskustelua käydään Tuumatuvassa 9.9.2017 klo 14 alkaen. Tällöin voit esittää kehittämisehdotuksia.

Kolmisopen ryhmäpuutarha-alue on arvokas ympäristö ja järjestyssääntöjen yksi tavoite on säilyttää tämä arvokkuus ja viihtyisyys. Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on kaikkien mökkeilijöiden yhteinen etu ja yhdessä laadittuihin sääntöihin on helpompi sitoutua. Tule siis mukaan! Tavoittena on, että voimme hyväksyä uudet järjestyssäännöt kevään 2018 vuosikokouksessa.

Hallitus